Masjid Al Amin

Kajian Ahlussunnah As Salafiyyah Masjid Al Amin Semampir Tengah IIIA Surabaya

About

بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناوشيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إلهإلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صل الله عليه وعلي الهوسلم

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلم ون

يا أيها الناس اتقواربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراًونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً

يا أيها الذين آمنوااتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعالله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

اما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلا
لة

Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya serta berlindung kepada Allah dari kejahatan hawa nafsu dan kejelekan amalan kita.

Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.
Amma Ba’du

Sesungguhnya Agama Islam sudah sempurna dan merupakan agama yang hanya diridhoi oleh ALLAH saja, ingatlah firman ALLAH Subhanahuwata’ala

“Artinya : Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
[QS.Al Ma’idah : 3]

“Artinya : …Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam…
[QS.Ali Imran : 19]

“Artinya : Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi
[QS.Ali Imran : 85]

Islam adalah yang paling baik dalam mengatur hidup kita, dan Rasulullah adalah Rasul yang terakhir yang telah menjelaskan semuanya dan memberikan contoh dari masalah aqidah (keyakinan), tata cara ibadah dll,
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menerangkan segala kebutuhan umat dalam berbagai aspek kehidupan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Dzar Radhiyallahu ‘anhu :

“Tidak ada yang diabaikan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, sampai burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan beliau telah mengajarkan kepada kami tentang ilmunya”.

Ada seorang musyrik bertanya kepada Salman Al-Farisi Radhiyallahu ‘anhu : “Apakah Nabi kalian mengajarkan sampai tentang tatacara buang hajat ..?” Salman menjawab : “Ya, beliau telah melarang kami menghadap kiblat ketika buang hajat, dan membersihkan hajat dengan kurang dari tiga batu, atau dengan tangan kanan atau dengan kotoran kering atau dengan tulang”.

jadi barang siapa yang menyelisihi beliau dalam masalah agama maka dianggap mengada-adakan hal baru dalam agama yang haq ini.

Dari Ummul mukminin, Ummu ‘Abdillah, ‘Aisyah radhiallahu ‘anha, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang bukan dari kami, maka dia tertolak”.
(Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim : “Barangsiapa melakukan suatu amal yang tidak sesuai urusan kami, maka dia tertolak”)
[Bukhari no. 2697, Muslim no. 1718]

Oleh karena itu marilah kita mengikuti apa yang telah di ajarkan oleh Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau adalah sebaik baik makhluk yang diciptakan oleh ALLAH.

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”
(QS. Al Ahzab : 21)

Dan barangsiapa tidak mengikuti petunjuknya baik ajaran yang wajib atau bahkan menentang sunnah²nya maka ingatlah dengan firman ALLAH

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan diminta pertangggungjawabannya”
(QS.Al Isra’ : 36).

begitu pula sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : “Setiap ummatku akan masuk syurga, kecuali yang enggan”. Mereka (para sahabat) bertanya : “Siapa yang enggan itu ?”. Jawab Beliau : “Barangsiapa yang mentaatiku pasti masuk syurga, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah enggan”.
( Hadits Shahih Riwayat Bukhari (No. 7280) dan Ahmad (II/361))

Maka dari itu marilah kita menuntut ilmu syar’i, memahamainya, dan mengamalkannya, semoga dengan menuntut ilmu bisa memudahkan jalan kita menuju sorga .. amin ..

“Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah padanya kebaikan (maka) Allah akan memahamkannya dalam masalah dien (agama)”.
(HR. Bukhari dan Muslim)

“Barangsiapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga”.
(HR. Muslim)

Wa akhirul kalam …

Semoga website ini bermanfaat bagi para muslimin dan muslimat …

Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh

Advertisements
 
%d bloggers like this: